Connect with us

Hi, what are you looking for?

Santé

Coronavirus Prevansyon ak kontwòl

Coronavirus Italie: les écoles et universités fermées jusqu’à mi-mars

Coronavirus prevansyon ak kontwol: tout sa nou dwe konnen poun anpeche viris la propaje sitoutfwa nou ta rive trape li

LAVE MEN NOU

Lave men nou ak savon nan dlo pwòp pandan 20 segond pou pi piti. Itilize Hand sanitizer ki fèt ak baz alkòl

PA DISTRIBIYE

Kouvri nen w ak bouch ou ak napkin lè w ap touse, epi jete naptin nan nan yon poubèl, lave men w

Advertisement. Scroll to continue reading.

EVITE RETE KOTE MOUN

Evite kontak dirèk avek twòp moun, pou w pa riske kole ak moun ki malad

DEZENFEKTE ANVIWONMAN W

Netwaye epi dezenfekte tout objè ak sifas kote n ap sèvi

[videopress b8IEUaiZ]

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Written By

Mari • Père • Frère • Jeune Entrepreneur • PDG et fondateur de l’Agence de presse juno7.ht • IVLP Alumni • "La vérité nous rendra libres"

Plus de contenu

Actualités

Bilan de la maladie de Coronavirus dans le monde Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie...

Actualités

51, 5 millions de cas de Coronavirus ont été observés dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé Selon un décompte officiel de...

Actualités

Plus de 500 mille nouveaux cas de contamination au COVID-19 ont été recensés dans le monde le mardi 27 octobre, un nouveau record selon...

Actualités

La pandémie du coronavirus fait 8 millions de pauvres de plus aux États-Unis Le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté...