Connect with us

Hi, what are you looking for?

Actualités

Èske lè kapòt pete anndan medam yo, dlo sèl ak koka ka anpeche yo pa ansent oubyen koze risk sou sante yo?

Èske lè kapòt pete anndan medam yo, dlo sèl ak koka ka anpeche yo pa ansent oubyen koze risk sou sante yo?

Koze bwè dlo sèl oubyen kouri vide koka nan vajen yon fi se yon pratik moun ki nan relasyon seksyèl fè anpil lè kapòt la arive chire oubyen pete anndan fanm lan kòmkwa pou evite gwosès.

Èske pratik sa efikas? Ki risk ki ka genyen nan sa? Jèn etidyan nan medsin, Faïly Anderson Trazil ki konsakre anpil tan nan fè rechèch sou medsin prevantiv te pale ak redaksyon an sou sijè sa.

“Woy li chire bebe”, ti fraz sa fanm fè fas ak li dèfwa pou nèg la anonse yo kapòt la chire pandan relasyon an. Fenomèn sa moun souvan di se swa zouti mesye yo twò gwo ki lakoz sa. Faïly Anderson Trazil te plis ale an pwofondè pou eksplike koz la konsa

Juno7 Pub

“Anpil bagay kapab lakoz kapòt pete anndan yon fi. Tankou twòp vitès, twòp fòs, e anpil fwa tou kapab se fi a ki genyen yon sechrès vajinal ki koz. Men ayiti moun yo pa vreman gade dat ekspirasyon kapot yo lè y ap achte yo m panse sa a se youn nan koz tou ki fè anpil kapòt chire nan moman ak seksyèl la”, deklare Faïly Anderson Trazil.

Èske dlo sèl oubyen koka efikas? Ki risk yo ka pwovoke?

Lè bagay sa rive patenè seksyèl yo pa fè lòt ide ke kouri fè dlo sèl bwè oubyen pran koka vide anndan vajen yo sou pretèks p ap gen twòp risk pou yo tonbe ansent. Yon pratik Faïly voye jete epi enfòme risk ki gen nan sa

“Non pratik sa pa bon. Si w bwè dlo sèl apre yon relasyon kote w sispèk ou kapab ansent, li kapab monte tansyon w paske kò a gen yon kantite sèl li ka pran… Lè w bwè dlo sèl li ale nan lestoma ou, lestoma a pa gen okenn rapò ak gwosès lan ni li pa pre òganis ki responsab gwosès yo”, eksplike etidyan an medsin lan.

Pi lwen, mesye Anderson fè konnen koze moun k ap vide koka nan vajen yo ka detwi flò vajinal la ki la pou pwoteje bouboun fi a kont tout mikwòb.

” Men pou koka a, gen moun ki itilize l pou bwè, konsa tou genyen ki itilize l pou mete nan devan yo. Pou bwè an li pa genyen okenn efè l ap fè pou ou, Men mete nan devan an li genyen yon efè negatif sou sante moun lan paske li kapab detwi flò vajinal lan”.

*Lè kapòt pete gen konprime medam yo ka pran pou sa*

Selon Faïly Anderson Trazil, gen konprime ki la pou sa, medam yo ka itilize lè yo nan relasyon epi kapòt la pete. Pakont, li dekonseye yo itilize konprime metòd kontrasepsyon sa yo pou plezi

“Genyen konprime ki la pou sa ki se yon metod kontrasepsyon. Men genyen anpil moun ki itilize l pou plezi, se yon bagay mwen pa konseye ditou. Men nan ka moun lan santi l gen risk pou l ansent epi l te ale nan relasyon kapòt lan pete li kapab bwè youn nan konprime sa yo avan 72 èd tan. Se pa yon bagay pou yon moun pran pou plezi paske li genyen yon pakèt efè segondè”.

Koze kapòt pete a pa sèlman kapab fè yon fanm ansent. Si se vre se sa ki nan tèt patenè yo lè bagay sa pwodui, men li genyen lòt risk tou tankou enfeksyon, maladi danje moun pran nan fè bagay…

Fas ak tout risk sa yo, Faïly Anderson Trazil envite moun yo gade ekspirasyon kapòt yo, asire fi an byen mouye elatriye.

“Se byen verifye dat ekspirasyon kapòt yo, yon bagay moun yo tèlman neglije. Itilize bon kapòt. Pa fè sèks brital. Asirew ke bouboun moun lan toujou mouye avan penetrasyon an (fèl vini avan) epi si pa malè kapòt lan ta pete moun lan santi genyen risk pou l ansent, avan 72 èd tan fòk li pran yon pilil kontrasepsyon ijans, Men sonje konprime sa yo pa pwoteje kont enfeksyon ak maladi moun kapab pran nan fè bagay”.

Dekouvri plis:

Wilfrid Pierre yon enspektè polis tonbe anba bal nèg ak zam jodi jedi a

Written By

Mwen se Dimitry Charles, jounalis redaktè anndan Juno7, mwen etidye kominikasyon ak jounalis, mwen fè redaksyon pwojè tou. M ap kolabore anndan Juno7 paske m vle fè yon jounalis itil

Plus de contenu

Santé

6 bagay ki ka rann kòk gason vin gwo epi gen ereksyon ki long epi di. Anpil gason toujou ap fè preyokipasyon pou gwosè...

Monde

Yon legliz pwotestan selebre pou premye fwa maryaj yon koup madivin. Legliz pwotestan Maguelone ki chita kò l nan vil Monpelye, peyi Frans, selebre...

Société

“Pénis captivus” oubyen “Pénis captif” se yon fenomèn ra ki pwodui kay gason pandan rapò seksyèl kote kòk oubyen jilbriyis gason an kole nan...

Société

Li pa yon nouvèl pou pèsòn si yo di n mesye yo renmen grès kakawo pou alonje pati yo lè yo santi bagay la...