Connect with us

Hi, what are you looking for?

Société

Tout sa w dwe konnen sou fenomèn “chen k’ap kole”

Tout sa w dwe konnen sou fenomèn "chen k'ap kole"

An Ayiti, moun toujou pran plezi obsève bèt tankou kochon, kabrit, chen lè y ap fè bagay, se tankou yon sèn teyat tèlman moun konn reyini. Plezi a vini plis se lè yo wè 2 chen kole nan plen rapò seksyèl, menm foto ak videyo yo konn fè. Kisa ki koz sa? Èske moun dwe bat chen yo pou dekole yo? Repons la se non . Aprè rechèch “konbine” redaksyon jounal la pote detay pou nou sou fenomèn sa.

Poukisa 2 chen kole?

Li rive souvan pandan rapò yo 2 chen kole. Pratik sa nan lang fransè a yo rele l “nouage”. Lè 2 chen kole pa gen anyen anòmal ni yo pa gen okenn difikilte, se jis yon akoupleman ki ap fèt.

Premye pati nan rapò chen yo, nou konn remake mal la monte sou do femèl la. Apre mal chen an fin monte sou do femèl la epi rive penetre l, se la tou li pral demare lòt faz la, fenomèn kole a ki pote non “nouage” la.

Nouage a ke nou di chen an kole a pa gen anyen anòmal ladan l. Se yon mouvman ki fèt kote 2 dèyè chen yo kole, mal la fè sa pou defann li an ka agresyon lòt chen sitou.

Pandan pratik nouage la, grenn chen an vin rèd nèt ki vle di li gen yon “ereksyon konplèt” pandan grenn li nan bouboun lòt chen an. Misk konstriktè Bouboun femèl chen an vlope grenn chen an, sa ki vin fè chen yo kole. Chen yo ap dekole jistan ereksyon mal chen an fini.

Fenomèn sa kapab dire ant 5 jiska 30 minit. Li pa bon pou anmètde chen ki kole. Souvan moun konn pati dèyè chen yo, ba yo kou, eseye dekole yo.

Jan nou di pi wo a, pa gen anyen anòmal nan fenomèn sa ni chen yo pa an difikilte. Li pa bon pou ap tante separe 2 chen ki kole pandan yo an plen rapò. Nan eseye dekole chen an ou ka fraktire zo penyen mal la epi koze yon dechiri vajinal kay femèl la. Aksyon sa yo ka koze emoraji ki ka mete lavi chen yo an danje.

Pa gen anyen yon moun ka fè pou chen pa kole koz se yon bagay nòmal nan koze repwodiksyon lakay chen. Ann sispann bat yo, kouri dèyè yo, ale chache dekole yo men nou dwe proteje yo.

Dekouvri plis:

Le secteur privé préoccupé par “l’inefficacité des actions du gouvernement contre l’insécurité”

Click to comment

Laisser un commentaire

Granmoun renmen li…timoun fou pou li…se yon dirikontan!
Quand le design rencontre la performance. Il y a tant de choses à apprécier dans la toute nouvelle MG RX5, avec ses caractéristiques extérieures élégantes et sportives et son intérieur élégant et confortable.

Plus de contenu

Santé

‌Aprè konbyen semèn yon fanm ki fin akouche ta dwe reprann aktivite seksyèl li? Koze fè sèks aprè yon manman fin akouche konn mete...

Aktyalite AN KREYÒL

Doktè Kerry Norbrun ap eksplike ki sa ki «krèm bouboun» ki konn mete gason nan kont ak fanm yo pandan y ap fè oubyen...

Santé

Yon gason ki ejakile 21 fwa nan yon mwa gen mwens risk pou devlope kansè pwostat. Si koze ejakile sa nou rele nan langaj...

Société

Ki efè mastibasyon ka genyen lakay gason ki gen abitid fè l souvan? Koze mastisbasyon sa nou rele souvan nan langaj kreyòl la “la...